Logopedie in het kort 

De logopedist houdt zich bezig met preventie, behandeling en begeleiding.
De communicatie kan verstoord raken op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor. 

Een allround praktijk 

De volgende problemen kunnen zich van jong (pasgeborene) tot oud voordoen en kunnen in een allround praktijk behandeld worden.
 

  • taalachterstand en/of stoornis
  • articulatieachterstand en/of -stoornis
  • stoornissen in de spreekvloeiendheid, 
  • Eet- en drinkstoornissen/ slikproblemen


Als allround praktijk zijn wij ook gespecialiseerd in bepaalde stoornissen. Lees hierover meer 

Peuter / Kleuter

Created with Sketch.

Kinderen tussen de 2 en 5 jaar ontwikkelen zich ontzettend snel. Kinderen van 2 jaar gebruiken minimaal 5 tot 10 woorden en leren rond die leeftijd om woorden aan elkaar te plakken tot zinnetjes van twee woorden. Twee jaar later, rond 4 jaar kunnen kinderen al goede, korte zinnen maken en zo een verhaaltje vertellen. Kinderen van 2 jaar spreken de woorden vaak nog niet helemaal goed uit. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘peele’ in plaats van ‘spelen’. Voor kinderen van rond de 4 jaar is vaak alleen de klank ‘r’ nog lastig. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de ontwikkeling van spraak of taal anders verloopt dan bij leeftijdsgenootjes. Soms is een kind gewoon een late prater en komt het vanzelf, maar sommige kinderen hebben hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die doof of slechthorend zijn (geweest), kinderen die meertalig worden opgevoed en waarbij de ontwikkeling in de moedertaal ook niet goed verloopt, of kinderen bij wie geen duidelijke reden is waarom het niet lukt.
Naast deze taal- en spraakproblemen kan op deze leeftijd stotteren ontstaan. Vroege interventie is zo belangrijk, blijkt uit de recente onderzoeken, dat we dat als logopedisten nooit genoeg kunnen benadrukken!
Twijfel je of ben je bezorgd over de ontwikkeling van spraak of taal bij jouw kind? De logopedist (of tottertherapeut) kan onderzoeken, adviseren en behandelen indien nodig. Wacht vooral niet te lang af, want juist op deze leeftijd, kan de ontwikkeling met een klein beetje hulp hele grote sprongen maken.

Kinderen

Created with Sketch.

Een logopedische stoornis bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen.

 Een taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Alleen meer taalaanbod helpt dan niet. Logopedie kan hierbij helpen. 

Jeugd

Created with Sketch.

Puberteit is een levensfase waarin kinderen zich vaak onzeker voelen. Dan is het goed voor hun zelfvertrouwen als ze zonder problemen kunnen communiceren. Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt logopedie vaak ingezet bij stem- en spraakproblemen, stotteren, hyperventilatie (of ademproblemen) en afwijkende mondgewoonten. Dat laatste zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Logopedie kan hierbij helpen. 

Volwassenen

Created with Sketch.

Volwassenen die aan het einde van hun dag hun stem kwijt zijn, of volwassenen die door het roken schade hebben aan de stembanden kunnen terecht bij de logopedist.  

Leerkrachten, presentatoren, zoom coaches kunnen hulp hebben bij logopedie.

Volwassenen kunnen als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken. Logopedie kan hierbij helpen


Ouderen

Created with Sketch.

Denk aan ouderen die door dementie problemen ervaren in de communicatie of slechthorende ouderen die willen leren spraakafzien. Logopedie kan hierbij helpen.


logo van GO logopedie

De logopedist kan u helpen de communicatie te optimaliseren. Logopedie is er voor alle mensen, ongeacht de leeftijd. 

logo stemcoaching go logopedie

Stemcoaching is gericht op de stem techniek te verbeteren. Bij stemklachten bied ik coaching om de stem techniek te verbeteren. Plan een (online mogelijk) intakegesprek voor de mogelijkheden.

SNEL test

De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen. De SNEL test is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind. Het kan helpen om te kijken of u of uw kind behoefte hebben aan de behandeling van een logopedist.