Werkwijze

 
Via de arts (huisarts, jeugdarts, specialist in het ziekenhuis) kunt u naar de logopedist verwezen worden. Er is ook een mogelijkheid om zonder verwijzing naar de logopedist te komen, via DTL (Directe Toegankelijkheid Logopedie).
 
U kunt zich telefonisch aanmelden, via de mail of via de website. 
 
Tijdens de eerst afspraak zullen we de persoonsgegevens noteren en bespreken wat de reden is om naar de logopedist te komen. Er volgt dan een gesprek waarin we bespreken wat uw vraag is en uw verwachting ten aanzien van de logopediebehandeling ; we praten over alle factoren die van invloed zijn of zijn geweest op (ontwikkeling van) de klacht.’ 
 
Samen maken we een behandeldoel en bespreken we het verloop van de behandeling. 


SNEL test

De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen. De SNEL test is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind. Het kan helpen om te kijken of u of uw kind behoefte hebben aan de behandeling van een logopedist. 

kind en taal sneltest

Intake en aanmelden

Naar aanleiding van een doorverwijzing* hebben we een intake en wordt er een behandelplan gemaakt. Zowel voor logopedie alsmede stemcoaching wordt een plan gemaakt per individu. Meld je hier aan.

intake en aanmelden

Tarieven en behandelovereenkomst

Lees over vergoedingen en tarieven hier meer.
Download hier het behandelplan.

logo go-logopedie

Behandelplan in PDF

U kunt een printbare versie ondertekenen en terugmailen of meenemen naar de praktijk.