Stoornissen

Spraak 

Created with Sketch.

Aangezichtsverlamming

Afwijkende mondgewoontes

Dysartrie

Nasaliteitsstoornis

Slissen & lispelen

Verbale apraxie

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Vertraagde spraakontwikkeling

Stotteren & Broddelen

Stem

Created with Sketch.

Astma

COPD

Genderdysfonie

Hyperventilatie

Stemklachten

Stembandverlamming

Stemproblemen bij kanker

Taal

Created with Sketch.

Afasie

Autisme spectrum stoornis (ASS)

Dyslexie

Psychomotore retardatie

Taal- en spraakstoornissen bij dementie

Taalontwikkelingsstoornis TOS

Ondersteunde communicatie 

Gehoor

Created with Sketch.

Revalidatie na plaatsing CI

Slechthorendheid 

Slikken

Created with Sketch.

Eet- en drinkproblemen bij dementie

Eet- en drinkstoornissen bij kinderen

Slikstoornissen bij volwassenen 

Peuter/kleuter

Kinderen tussen de 2 en 5 jaar ontwikkelen zich ontzettend snel. Kinderen van 2 jaar gebruiken minimaal 5 tot 10 woorden en leren rond die leeftijd om woorden aan elkaar te plakken tot zinnetjes van twee woorden. Twee jaar later, rond 4 jaar kunnen kinderen al goede, korte zinnen maken en zo een verhaaltje vertellen. Kinderen van 2 jaar spreken de woorden vaak nog niet helemaal goed uit. Ze zeggen bijvoorbeeld ‘peele’ in plaats van ‘spelen’. Voor kinderen van rond de 4 jaar is vaak alleen de klank ‘r’ nog lastig. Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor de ontwikkeling van spraak of taal anders verloopt dan bij leeftijdsgenootjes. Soms is een kind gewoon een late prater en komt het vanzelf, maar sommige kinderen hebben hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die doof of slechthorend zijn (geweest), kinderen die meertalig worden opgevoed en waarbij de ontwikkeling in de moedertaal ook niet goed verloopt, of kinderen bij wie geen duidelijke reden is waarom het niet lukt.
Naast deze taal- en spraakproblemen kan op deze leeftijd stotteren ontstaan. Vroege interventie is zo belangrijk, blijkt uit de recente onderzoeken, dat we dat als logopedisten nooit genoeg kunnen benadrukken!
Twijfel je of ben je bezorgd over de ontwikkeling van spraak of taal bij jouw kind? De logopedist (of tottertherapeut) kan onderzoeken, adviseren en behandelen indien nodig. Wacht vooral niet te lang af, want juist op deze leeftijd, kan de ontwikkeling met een klein beetje hulp hele grote sprongen maken. 

Kinderen

Een logopedische stoornis bij kinderen tussen de 5 en 12 jaar kan verschillende oorzaken hebben. Zo’n stoornis heeft bij kinderen vaak te maken met de ontwikkeling van spraak en taal. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt niet bij ieder kind even snel. Veel voorkomende stoornissen zijn bijvoorbeeld: spraak- taalproblemen, stotteren, stemproblemen en leesproblemen.
 Een taalontwikkelingsachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Alleen meer taalaanbod helpt dan niet. Logopedie kan hierbij helpen. 

Jeugd

Puberteit is een levensfase waarin kinderen zich vaak onzeker voelen. Dan is het goed voor hun zelfvertrouwen als ze zonder problemen kunnen communiceren. Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar wordt logopedie vaak ingezet bij stem- en spraakproblemen, stotteren, hyperventilatie (of ademproblemen) en afwijkende mondgewoonten. Dat laatste zijn gewoontehandelingen of bewegingen die negatief zijn voor de gebitsstand, het spreken, het gehoor en de gezondheid. Logopedie kan hierbij helpen. 


Volwassenen

Onder slikken verstaan we ook problemen bij het kauwen, bijvoorbeeld als het niet meer goed lukt om voedsel zo fijn te kauwen dat het makkelijk kan worden doorgeslikt. Ook leerkrachten die aan het einde van hun dag hun stem kwijt zijn, of volwassenen die door het roken schade hebben aan de stembanden kunnen terecht bij de logopedist. Volwassenen kunnen als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken. Logopedie kan hierbij helpen. 

Ouderen

Denk aan ouderen die door dementie problemen ervaren in de communicatie of slechthorende ouderen die willen leren spraakafzien. Logopedie kan hierbij helpen.