Specialisaties

  • (Zang)stemproblemen bij volwassenen en kinderen
  • Ademtraining (waaronder hyperventilatie) 
  • Presentatietraining 
  • Chronische hoestklachten (overmatig) Boeren. 
  • Taalontwikkelingsstoornissen 
  • Meertaligheid bij kinderen en volwassenen Lees- en schrijfproblematiek Oromyofunctionele therapie (OMFT)

Allround Praktijk

Dat wat wil zeggen, dat alle logopedische behandelingen gegeven kunnen worden aan kinderen en volwassenen. Cliƫnten kunnen naar ons worden doorverwezen wanneer er sprake is van problemen in het communiceren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is en/of vermoeden is van een taalachterstand en/of stoornis, articulatieachterstand en/of -stoornis, stoornissen in de spreekvloeiendheid, OMFT, eet- en drinkstoornissen/ slikproblemen en meer.. Ook zijn er specialisaties, te weten: (Zang)stemproblemen bij volwassenen en kinderen, Ademtraining (waaronder hyperventilatie) Presentatietraining Chronische hoestklachten (overmatig) Boeren. Taalontwikkelingsstoornissen Meertaligheid bij kinderen en volwassenen Lees- en schrijfproblematiek Oromyofunctionele therapie (OMFT) Bijzonder is, dat wij ook behandelingen aan huis geven voor kleine kinderen en volwassenen. Het betreft dan volwassenen die niet mobiel genoeg zijn om naar de praktijk te komen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van afasie, dysartrie en/of andere al dan niet cerebrale aandoeningen waardoor er communicatie dan wel eet- en/of drinkproblemen zijn ontstaan. Bij kleine kinderen, (jonger dan 3) is de behandeling soms effectiever in de thuissituatie dan op de praktijk

Verdieping

De logopedie houdt zich bezig met preventie, (diagnostisch) onderzoek, behandeling, begeleiding en levert bijdragen aan wetenschappelijke bestudering van de communicatie in al haar facetten. 
De communicatie kan verstoord raken op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor. Naast het optimaliseren van de communicatie op bovenstaande gebieden, houdt de logopedie zich ook bezig met de voorwaarden tot communicatie, problemen op het gebied van eten en drinken, slikken en/of afwijkende mondgewoonten. De problemen kunnen zich op alle leeftijden voordoen, vandaar dat de logopedist mensen behandelt van alle leeftijden: van jong (pasgeborenen) tot oud. CliĆ«nten kunnen naar ons worden verwezen door een arts, tandarts of orthodontist. Ook kunnen zij zich rechtstreeks bij ons melden (DTL). Omdat bij het werken met kinderen de medewerking van de ouders/verzorgers essentieel is, werken we via directe (met het kind zelf) en indirecte (o.m. advisering naar de ouders/verzorgers) therapie 

logo van GO logopedie

De logopedist kan u helpen de communicatie te optimaliseren. Logopedie is er voor alle mensen, ongeacht de leeftijd. 

logo stemcoaching go logopedie

Stemcoaching is gericht op de stem techniek te verbeteren. Bij stemklachten bied ik coaching om de stem techniek te verbeteren. Plan een (online mogelijk) intakegesprek voor de mogelijkheden.