Over mij

'Sinds 1991 ben ik werkzaam als logopediste.
Ik werkte lange tijd op een opleiding voor volwassen anderstaligen, waar ik mij bezighield met het aanleren en verbeteren van de uitspraak en de verstaanbaarheid.
Ook had ik een zelfstandige praktijk in Vlaardingen, waar ik als allround logopediste werkte. Ik had daar een hechte samenwerking met een kinderfysiotherapiepraktijk.
Toen ik richting Utrecht verhuisde, ben ik samen gaan werken met Barbara Polman (logopediste en creatieve coaching) in IJsselstein. Sinds 2017 delen we de praktijk als beide zelfstandige.

Naast de logopedie maakt ook zang een groot onderdeel van mijn werkzaamheden en leven uit.
Ik studeerde klassiek zang in Rotterdam. Lange tijd had ik een grote lespraktijk en combineerde dit met het geven van concerten. Nu geef ik nog steeds zangcoaching.
Op dit moment is zang nog steeds voor mij erg belangrijk. Ik combineer alles wat ik leerde en nog steeds leer van en over de zang in mijn dagelijks werk. Ook optreden in concerten doe ik nog steeds met veel plezier.
Het is mooi om elke dag weer nieuwe dingen te mogen leren en toch ook te kunnen putten uit alle werkervaring die ik heb opgedaan.'

Glenda Ossekoppele- van der Weijden 

 

Allround Praktijk

Dat wat wil zeggen, dat alle logopedische behandelingen gegeven kunnen worden aan kinderen en volwassenen. Cliƫnten kunnen naar ons worden doorverwezen wanneer er sprake is van problemen in het communiceren, bijvoorbeeld wanneer er sprake is en/of vermoeden is van een taalachterstand en/of stoornis, articulatieachterstand en/of -stoornis, stoornissen in de spreekvloeiendheid, OMFT, eet- en drinkstoornissen/ slikproblemen en meer.. Ook zijn er specialisaties, te weten: (Zang)stemproblemen bij volwassenen en kinderen, Ademtraining (waaronder hyperventilatie) Presentatietraining Chronische hoestklachten (overmatig) Boeren. Taalontwikkelingsstoornissen Meertaligheid bij kinderen en volwassenen Lees- en schrijfproblematiek Oromyofunctionele therapie (OMFT) Bijzonder is, dat wij ook behandelingen aan huis geven voor kleine kinderen en volwassenen. Het betreft dan volwassenen die niet mobiel genoeg zijn om naar de praktijk te komen. Er is dan bijvoorbeeld sprake van afasie, dysartrie en/of andere al dan niet cerebrale aandoeningen waardoor er communicatie dan wel eet- en/of drinkproblemen zijn ontstaan. Bij kleine kinderen, (jonger dan 3) is de behandeling soms effectiever in de thuissituatie dan op de praktijk

Verdieping

De logopedie houdt zich bezig met preventie, (diagnostisch) onderzoek, behandeling, begeleiding en levert bijdragen aan wetenschappelijke bestudering van de communicatie in al haar facetten. 
De communicatie kan verstoord raken op het gebied van stem, spraak, taal en/of gehoor. Naast het optimaliseren van de communicatie op bovenstaande gebieden, houdt de logopedie zich ook bezig met de voorwaarden tot communicatie, problemen op het gebied van eten en drinken, slikken en/of afwijkende mondgewoonten. De problemen kunnen zich op alle leeftijden voordoen, vandaar dat de logopedist mensen behandelt van alle leeftijden: van jong (pasgeborenen) tot oud. CliĆ«nten kunnen naar ons worden verwezen door een arts, tandarts of orthodontist. Ook kunnen zij zich rechtstreeks bij ons melden (DTL). Omdat bij het werken met kinderen de medewerking van de ouders/verzorgers essentieel is, werken we via directe (met het kind zelf) en indirecte (o.m. advisering naar de ouders/verzorgers) therapie 

Intake en aanmelden

Naar aanleiding van een doorverwijzing* hebben we een intake en wordt er een behandelplan gemaakt. Zowel voor logopedie alsmede stemcoaching wordt een plan gemaakt per individu.  

Meld je hier aan.

intake en aanmelden

Tarieven en behandelovereenkomst

Lees over vergoedingen en tarieven hier meer.
Download hier het behandelplan.

logo go-logopedie
logo van GO logopedie
logo stemcoaching go logopedie

Meldpunt kindermishandeling

  Beroepsorganisatie voor logopedisten in Nederland